VR:s omsättning sjönk med 18,7 procent under årets första sex månader

Järnvägsstationen i Seinäjoki i Finland. Foto: VR

VR Group gör en rörelseförlust på 19,5 miljoner euro under årets första sex månader. 

Den finländska tågoperatören VR Groups omsättning sjönk med 18,7 procent under årets första sex månader. Det svaga delårsresultatet påverkades av coronaepidemin, uppger bolaget.

VR gör en rörelseförlust på 19,5 miljoner euro under första halvåret. I fjol gjorde bolaget en rörelsevinst på 235 miljoner euro under samma tidsperiod.

– Coronakrisen inverkade dramatiskt på tillväxten inom fjärrtrafiken under våren. Som en följd av krisen sjönk antalet resor med 90 procent, säger VR:s verkställande direktör Rolf Jansson i ett pressmeddelande.

I fjärrtrafiken registrerades över tre miljoner färre resor under första halvåret i jämförelse med fjolårets statistik. Nedgången inom frakttjänsterna var inte lika dramatisk. Dotterbolaget Transpoints fraktvolymer minskade med 1,7 procent jämfört med fjolårets siffror.

Den inhemska turismen har förbättrat VR:s kassaflöde i juli och augusti, men trafikmängderna är fortfarande mindre än i fjol, vilket påverkar årets rörelseresultat negativt, rapporterar VR Group.