Kärcher flyttade företagets vägtransporter mellan Rumänien och Tyskland över till järnvägen

I samarbete med logistikföretaget LKW WALTER transporterar Kärcher, en av de ledande leverantörerna av rengöringsteknik, en stor del av sina varuleveranser från Rumänien till Tyskland med godståg. Foto: LKW Walter

I samarbete med LKW WALTER flyttar Kärcher en stor del av företagets godstransporter mellan Rumänien och Tyskland över till järnvägen.

Sedan slutet av juni utnyttjar den österrikiska logistik-specialisten en ny miljövänlig järnvägssträcka mellan rumänska staden Oradea och tyska Stuttgart. Detta sparar 710 000 kg CO₂ varje år.

Detta motsvarar filtereffekten hos 71 hektar stor skog, vilket är ungefär jämförbart med ytan på drygt 100 fotbollsplaner.

Den nya tågförbindelsen är en ytterligare milstolpe i mer än 20 års samarbete mellan de två familjeföretagen och kompletterar tidigare gemensamma rutter i form av kombinerade transporter från Italien till Skandinavien, Benelux-länder och Frankrike.

Grunden för samarbetet är de båda företagens hållbarhetsinsatser. Rengöringsspecialisten Kärcher har under flera år kontinuerligt minskat de CO₂-utsläpp som orsakats av företaget. Den kontinuerliga minskningen av dessa utsläpp är en del av Kärchers hållbarhetsprogram.

LKW WALTER är i sin tur en ledande europeisk leverantörer av miljövänliga transportlösningar. Företagets hållbarhetsinitiativ "Green Transport" sparar drygt 360 000 ton koldioxid årligen genom intermodala transportlösningar.