SJs rörelseresultatet Q2 minus 656 miljoner kronor

Resandet med SJ minskar med 77 procent under andra kvartalet. Foto: SJ

Efter en stark inledning av året har SJs intäkter minskat kraftigt till följd av Coronapandemin. Något som syns tydligt under andra kvartalet vars rörelseresultatet uppgår till -656 MSEK (258).

Corona-pandemin medförde att efterfrågan på tågresor i Sverige tvärstannade i slutet av första kvartalet efter lång tids positiv utveckling. Resandet har minskat med 77 procent under andra kvartalet jämfört med föregående år. SJ har dock fortsatt att trafikera samtliga linjer men med färre avgångar givet den låga efterfrågan.

– Den här våren har varit oerhört utmanande för SJ och vi har ställts inför en situation ingen varit med om tidigare. Våra biljettintäkter har minskat drastiskt och trots att vi vidtagit kraftfulla åtgärder för att minska kostnaderna har det inte matchat intäktsraset. Ändå kör vi nu så mycket tåg vi kan för att möta efterfrågan och ha möjlighet att sprida ut resenärerna på flera avgångar, säger SJs vd Madeleine Raukas.

SJ vidtog kraftiga åtgärder för att minska kostnaderna under kvartalet. Bland annat genom att dra ner antalet tåg och avgångar till ungefär hälften. Därtill korttidsarbetade hälften av all personal, icke verksamhetskritiska utvecklingsprojekt pausades och konsultavtal sades upp.

Punktligheten för andra kvartalet förbättrades jämfört med motsvarande period förra året. Kortdistanstågen hade under andra kvartalet en punktlighet på 96 procent (94 under andra kvartalet 2019), Medeldistanstågen 95 procent (92) och långdistanstågen landade på 86 procent (82).