Deutsche Bahn: Fjärrtågtrafik med bästa punktlighet sedan 2008

DB:s Intercity-dubbeldäckare på linjen Dresden - Berlin - Rostock kan numera kompensera bättre fjärrtågens eventuella förseningar på annat håll. Foto: DB

Av alla fjärrtåg, som användes av Deutsche Bahn, DB, anlände 83,5 procent i tid under första halvåret 2020.

- Detta är det bästa resultatet sedan 2008. Vår strategi för effektivare järnväg visar idag sin första positiva effekt efter ett år. Med rekordinvesteringar i infrastruktur och fordon har vi gjort den tyska järnvägen mer robust och skapat förutsättningar för mer kapacitet, kommenterar DB:s VD Richard Lutz.

Under samma period 2019 var punktligheten för DB fjärrtåg 77,2 procent. Till den förbättrade punktligheten under 2020 bidrog även det betydligt lägre antalet tåg under Corona-krisen.

- Utbyggnaden av infrastrukturen är inte bara nyckeln till tillväxt och modal flexibilitet, utan också en garanti för bättre driftkvalitet och högre punktlighet. Vi ser betydande framsteg på många andra områden. Vi observerar bättre hantering av byggarbetsplatser, färre störningar inom infrastrukturen och snabbare reparationer av tåg, förklarar Lutz i ett pressmeddelande.

Enligt DB-chefen hade man 3600 färre störningar under 2019 på grund av nya sensorer jämfört med året innan och den positiva trenden fortsätter. Byggande och körning är i allmänhet bättre samordnade. Cirka 12,2 miljarder euro kommer att investeras i att underhålla och utöka järnvägsnätet, tågstationerna och energisystemen bara under 2020.

DB:s kontinuerligt föryngrade och moderniserade fjärrgående tågflotta är, enligt tågoperatörens VD, också en faktor för mer punktlighet.

Fyrtionio höghastighetståg av typ ICE4 kan genom senaste tekniska uppdateringar accelerera snabbare, precis som intercity-dubbeldäckare på linjen Dresden - Berlin - Rostock, och därmed kompensera lättare förseningar på annat håll.