Nya stambanor skapar och frigör kapacitet i järnvägssystemet

Stambanorna med nya sträckningar ger mer plats för fjärr- och regionaltåg, Foto: Trafikverket

Södra och Västra stambanan är en nationell pulsåder för person- och godstrafik. Idag är det trångt i spåren och banorna är störningskänsliga. På de nya stambanorna med nya sträckningar ges mer plats för fjärr- och regionaltåg. Samtidigt avlastas de befintliga stambanorna och kapacitet frigörs för fler gods- och pendeltåg. När Trafikverket bygger ut järnvägssystemet knyts Sverige närmare.

Det skapas också förutsättningar för tider i spår för ett effektivt underhåll på befintliga stambanor.  Kortare restider och punktliga resor knyter Sverige närmare och skapar nya möjligheter att arbetspendla och studera. Vi får fler och mer pålitliga och hållbara resor och transporter för människor och näringsliv. I Sverige och vidare ut i Europa.

Med Ostlänken tas det första steget mot en ny stambana i Sverige. Trafikverkets mål är att Ostlänken står klart för persontåg 2035. Då kan fler ta tåget och det blir lättare att ta sig mellan orterna Linköping, Norrköping, Nyköping och Södertälje samt Stockholm.