Tyskland planerar utbyggnad av järnvägslinjen Hamburg - Puttgarden

Danska tåg vid järnvägsstationen i Puttgarten på ön Fehmarn. Foto: Wikimedia, kredit: M.Bienick

Enligt en färsk rapport planerar den tyska regeringen en utvidgning eller uppbyggnad av den nya linjen Hamburg - Lübeck - Puttgarden. En beslutsrekommendation från tyska parlamentets utskott för transport och digital infrastruktur förväntas inom kort.

En utbyggnad eller nybyggnation av järnvägslinjen Hamburg - Lübeck - Puttgarden, som är en del av förbindelsen till Fehmarn Bält-tunneln, kan enligt tyska regeringen bli nödvändig på grund av förväntad starkt växande järnvägstrafik efter att tunneln mellan Tyskland och Danmark har blivit färdig. 

Enligt rapporten planeras en tvåspårsutvidgning mellan Bad Schwartau och Puttgarden med en spårlängd på 88 kilometer (inklusive 55 kilometer nybyggnad) och elektrifiering av järnvägen mellan städerna Lübeck och Puttgarden.