Trafikverket gör stora satsningar på järnvägen i Skåne

Rååbanan, Helsingborg-Teckomatorp. Fotograf: Ossian Olsson, Trafikverket

Kommande år genomför Trafikverket flera stora satsningar på järnvägen i Skåne. Det rustas upp och byggs ut på flera sträckor för att fler ska kunna resa med tåg.

– Det här är arbeten som ger positiva samhällseffekter i närtid och på sikt, säger Maciej Zakrzewski, distriktschef för Investering på Trafikverket.  

Satsningarna kommer att öka kapaciteten och möjligheten till fler och mer punktliga resor med både  regional- och- fjärrtåg. Bland annat byggs järnvägen mellan Malmö-Lund och Ängelholm-Maria i norra Helsingborg ut för att öka möjligheten att köra fler tåg på våra nationella stråk Malmö-Stockholm/Göteborg som idag är hårt belastade.   

Regionalt innebär nya mötesspår och stationer Åstorp-Teckomatorp och Kävlinge-Malmö att pendlingsmöjligheterna i västra Skåne förbättras. Och byte av spår och växlar mellan Helsingborg- Teckomatorp, nytt kontaktledningssystem mellan Hässleholm-Älmhult och flera förbättringsåtgärder mellan Ystad-Simrishamn ger en mer robust järnväg och färre störningar.  

– Under sommaren och hösten går vi in i en intensiv fas och vårt arbete kommer att påverka många resenärer eftersom tågtrafiken kommer att stoppas vid olika tillfällen i syd- och nordvästra Skåne. Därför hoppas vi att resenärerna kan ta sikte på den nytta besväret kommer att leda till och ha tålamod under året, säger Maciej Zakrzewski.   

Utöver den upprustning och utbyggnad som görs planeras det också för en helt ny stambana mellan Hässleholm-Lund som möjliggör snabbare resor mellan Stockholm-Malmö. Ett flertal stationer tillgänglighetsanpassas också så att fler ska kunna resa självständigt på ett enkelt och tryggt sätt. Samtidigt byggs flera plankorsningar runt om i länet bort vilket ökar säkerheten på både väg och järnväg.  

– När vi förbättrar vår järnväg i Malmö, Kävlinge, Helsingborg eller Ystad förbättras tillgängligheten inte bara där utan i hela landet. Det skapar bättre trafikflöden och ökar möjligheten till fler tåg och mer punktliga tågresor för alla, säger Maciej Zakrzewski.