Böle blir Finlands mest trafikerade station med 47 miljoner resenärer per år

Böles två stationer, Böle järnvägsstation och Ilmala station, är idag mycket betydande omstigningsplatser inom Helsingfors kollektivtrafik. Foto: UuttaHelsinkiä/Helsingfors Stad

Böles nyöppnade järnvägsstation med ett av Finlands största varuhus, betraktas idag som en trafikteknisk succé.

Stationen Böle är idag Finlands mest nåbara plats och Helsingfors nyckelområde för lokalbyggande dit Helsingfors centrum utvidgas under de kommande åren. Tack vare de nya järnvägs- och andra trafikprojekten och det ansenliga tilläggsbyggandet utvecklas Böle till ett allt mera betydelsefullt och vitalt centrum. Även antalet bostäder och serviceutbudet ökar kraftigt. I det nya Böle arbetar man, bor och tillbringar fritiden.

I takt med byggandet av nya kontor och affärslokaler fördubblas antalet arbetsplatser i Böle före år 2040 till cirka 50 000. Arbetsplatser och affärslokaler byggs i alla områden i Böle. Även områdets invånarantal nästan tredubblas till 30 000 invånare. Böle stärker även sin roll som evenemangsstadsdel och en mångsidig serviceerbjudare.

Böle är en knutpunkt för trafiken med utmärkta förbindelser från Helsingfors stadskärna och från alla håll i Finland med alla trafikformer. Böles två stationer, Böle station och Ilmala station, blir mycket betydande omstigningsplatser inom kollektivtrafiken, där det är enkelt att byta fortskaffningsmedel. Från båda går även tågen till flygfältet tätt. Böle station blir Finlands mest livligt trafikerade station och via den åker snart över 47 miljoner resenärer per år.