Helsingfors kollektivtrafikföretag HRT måste spara 6,7 miljoner euro i 2021

Spårvagn i Helsingfors vid Mannerheimgatan. Foto: Creative Commons Lic. Foto: Bahnfrend Bahnfrend

2021 blir året då passagerare i huvudstadsregionens kollektivtrafik får lära sig nya spårvagns- och bussrutter. Stadens kollektivtrafikföretag HRT tar sikte på framtiden där den spårbundna trafiken ska utgöra stommen i kollektivtrafikutbudet. Förändringarna görs samtidigt som ekonomin är skral, skriver tidningen Hufvudstadsbladet.

Helsingforsregionens trafiks (HRT) beslut överskuggas av en ansträngd ekonomi. 2021 räknar HRT med att biljettintäkterna är 130 miljoner lägre än 2019. Det här betyder att HRT måste spara minst 6,7 miljoner euro i år.

– I styrelsen är vi överens om ändringar i utbudet av kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. Besluten är fattade utifrån planeringen som skedde redan innan coronakrisen. Det här är främst gjort med tanke på framtiden, men visst spelar också ekonomin en roll, säger HRT:s styrelsemedlem Sirpa Hertell, till tidningen Hufvudstadsbladet.

Totalt sker drygt 60 ändringar i kollektivtrafikutbudet. Bland annat minskar turtätheten på spårvagnslinjerna 4 och 10 samt i metron. Många byggprojekt, såsom Spårjokern och den nya kollektivtrafikterminalen i Östra centrum, medför ändringar i rutter. Plattformarna för matarbussarna till Östra centrums metrostation flyttar till Åbohusvägen. Hertell medger ändå att HRT:s ebb i kassan medför en viss oro för hur man ska kunna upprätthålla servicenivån.