Tar nästa steg mot höghastighetståg

Nya stambanor ska binda samman Sveriges tre storstäder med Jönköping som knutpunkt. Foto: Trafikverket

Trafikverket får i uppdrag att gå vidare med planerna på nya stambanor för höghastighetståg. Det har regeringen och samarbetspartierna C och L kommit överens om. Myndigheten ska hitta sätt att pressa kostnaderna.

– Nu går startskottet för moderniseringen av infrastrukturen, säger Tomas Eneroth (S) till DN.

Nya stambanor ska binda samman Sveriges tre storstäder med Jönköping som knutpunkt. Där ska tågen kunna färdas i över 300 kilometer i timmen, som ett attraktivt alternativ till flyget och en möjlighet till längre arbetspendling.

– En lång tids förhandlingar är nu klara. Det här innebär att nu går startskottet för hela den samlade planeringen som ska modernisera infrastukturen med allt från elvägar till nya stambanor, säger han till tidningen.

Enligt uppgörelsen får Trafikverket i uppdrag att ta fram uppdaterade kostnadsberäkningar för hela den framtida infrastrukturen men också specifikt för stambaneprojektet. Kalkylerna ska redovisas i höst och ligga till grund för en proposition nästa år. 2014 startade Sverigeförhandlingens som resulterade i ett avtal där kommunerna längs sträckningen lovar att bygga 100.000 bostäder mot att staten bygger nya stambanor för höghastighetståg. Projektet startades av Alliansen och har sedan drivits vidare av S-MP.