Tyska Deutsche Bahn-museets specialutställning visar ”100 år av Deutsche Reichsbahn"

Utställningen presenterar 13 ång-, el- och dieseldrivna tåg från åren mellan 1920 och 1945. Foto: Deutsche Bahn AG/Uwe Niklas.

Ledande tyska järnvägsoperatören Deutsche Bahns museum i Nürnberg öppnade nyligen en ny utomhusutställning under namnet ”100 Years of the Deutsche Reichsbahn ”.

Utställningen presenterar 13 ång-, el- och dieseldrivna tåg från åren mellan 1920 och 1945 på ett friluftsområde och i tågdepåns hall nummer II.

Dessutom kan besökarna se otaliga nya och historiska foton från det tyska lokomotivbildarkivet (DLA) och därtill en mångfaldig utställning om Reichsbahn-eran.

År 1920 började en ny järnvägsålder i Tyskland. För första gången grundas ett nationellt järnvägsföretag som består av järnvägsföretagen i de enskilda delstaterna. Resultatet blev Deutsche Reichsbahn.

Utställningen i DB-museet fokuserar ena sidan på dragfordon och deras tekniska utveckling i Tyskland fram till slutet av andra världskriget, å andra sidan kan museets gäster följa spåren efter de första fotograferande järnvägsfantasterna.

Mellan 1929 och 1945 sparade dessa fotografer som var entusiastiska över allt som handlade om järnvägen, varken kostnader eller ansträngning när det gällde att dokumentera unika bildminnen.

Efter kriget, 1945, skapades nya gränser och de olika ockupationsmakterna tog över förvaltningen av järnvägen i sin respektive ockupationszon. 1946 slogs de amerikanska och brittiska zonerna ihop och dess järnvägsförvaltning kom att bli grunden till Deutsche Bundesbahn, som bildades efter att Förbundsrepubliken Tyskland utropades som stat 1949.

I den sovjetiska ockupationszonen valde man behålla namnet Deutsche Reichsbahn av rättighetsskäl. I Potsdamöverenskommelsen fastslogs att rättigheterna att driva trafik i Berlin enbart gällde Deutsche Reichsbahn.

Vid Potsdamkonferensen hade de allierade inte någon avsikt att Tyskland skulle delas utan tvärtom hållas samman, så beteckningen avsåg egentligen det sammanhållna nationella bolaget så som det existerat före ockupationen.

Två tyska stater hade upprättats men Berlin fortsatte vara ockuperat och indelat i sektorer för de fyra ockupationsmakterna. Den sovjetiska sektorn av Berlin blev Östtysklands huvudstad, men militär personal från de västliga allierade hade fortsatt tillträde enligt överenskommelsen.

Samtidigt kunde det östtyska järnvägsbolaget genom att använda samma namn som nämndes i överenskommelsen hävda rätten att trafikera även Västberlin, där man exempelvis hade hand om pendeltåg fram till 1984.

Järnvägarna i Österrike fick egen organisation 1947 och återtog det namn som använts före 1938, Österreichische Bundesbahnen, men nu med förkortningen ÖBB, mot tidigare BBÖ.

Efter de tyska staternas återförening slogs även järnvägsverksamheterna ihop till ett bolag under namnet Deutsche Bahn, 1994.