Tågtrafiken mellan Stockholm Central och Stockholms södra är avstängd

Den nya bron har byggts i Tallinn. Foto: Trafikverket

Nu har Trafikverket stängt av Getingmidjan för tredje och sista sommaren. Under åtta veckor, 22 juni till 16 augusti rustar vi en av landets mest trafikerade tågsträckor. Man utför arbeten längs hela sträckan som att till exempel byta kontaktledningar, brandskydd i tunnlar, justering av spår med mera. Men den största utmaningen är bytet av Norrströmsbron - det mest kritiska och komplicerade arbetet.

Den första åtgärden i sommar är att riva den nuvarande bron. Bron kommer kapas i 13 olika delar och arbetet sker med hjälp av lyftkranar från pråmar i vattnet. För att stärka upp brostöden byts 65 brolager och det är dessa som den nya bron ska vila på.

– Det går att fråga sig varför vi antar den här utmaningen, att åtgärda ett så tekniskt komplicerat arbete på enbart åtta veckor. Svaret är att vi har inget annat val. om vi inte utför brobytet nu måste vi först sänka hastigheten och inom en snar framtid stoppa all tågtrafik på Getingmidjan. Det skulle få stora konsekvenser för resenärer och näringsliv om Getingmidjan skulle tvingas stänga helt, säger Kent Sahlman, projektchef Trafikverket.

Den nya bron har byggts i Tallinn och den är uppdelad i två delar. Det är ett komplicerat arbete där 2 200 befästningsplattor milimeteranpassas i 10 000 skruvinfästningspunkter. Dessutom har bron åtta tätt sammanfogade växlar, vilket är världsunikt. Från Tallinn fraktas bron över Östersjöntill Södertälje. Därefter går färden vidare genom Södertälje kanal och Mälaren till Stockholm.

Trafikverket kommer börja med att lyfta den norra delen av bron på plats och därefter den södra delen. Ett arbete som sker med stor precision där själva brodelarna ska lyftas på brostöden i exakt rätt position.