Finland finansierar infrastruktur i tillväxtstäder med rekordstor summa

Finländska staten stöder främst hållbara trafikarrangemang. Foto: HKL

Åbo och Helsingfors är bland de fyra städer som har slutit ett avtal med staten om satsningar på hållbart byggande och kollektivtrafik.

Regeringen förbinder sig till att finansiera byggande och trafikarrangemang i stora städer i Finland med 936 miljoner euro fram till 2031.

Staten och städerna Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg har slutit ett avtal om markanvändning, boende och trafik för åren 2020-2031.

Stadsregionerna väntas fortsätta växa kraftigt och därför är bostadsproduktionen ett fokusområde. Staten förbinder sig till att finansiera kommunteknik och byggandet av bostadshus med 180 miljoner euro åren 2020-2023.

Staten stöder hållbara trafikarrangemang som spårväg och andra kollektivtrafiklösningar med en rekordstor summa på 755 miljoner euro.