Trafikverket vill halvera antalet omkomna i bantrafiken

Under 2019 omkom 112 personer i bantrafiken. Foto: Trafikanalys

Under 2019 omkom totalt 112 personer och 41 skadades allvarligt i bantrafiken, det vill säga. vid järnväg, spårväg och tunnelbana sammantaget. Merparten av dessa personer har omkommit eller skadats i självmordshändelser. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

I den svenska bantrafiken omkom 18 personer i olyckor och 94 personer i självmord under 2019. Utöver det skadades 26 personer allvarligt i olyckor och 15 personer i självmordsförsök. Totalt blir det 109 personer som omkommit eller skadats allvarligt i självmordshändelser vilket är fler än tidigare år, åtminstone sedan 2000.*

Det är vid järnvägen som de allra flesta omkommer i bantrafiken. Av de totalt 112 omkomna, omkom 102 vid järnvägen. Det är 13 fler än året innan och det högsta antalet sedan 2015. Under de senaste fem åren har i genomsnitt 99 personer omkommit vid järnvägen per år.

– Trafikverket har ett halveringsmål för antal omkomna totalt på den statliga järnvägen, i olyckor och självmord sammantaget. En halvering till år 2020 jämfört med 2010 skulle innebära maximalt 55 omkomna år 2020. Utifrån det senaste årets utveckling blir målet troligen svårt att nå, säger Fredrik Lindberg, statistiker vid Trafikanalys.