Europeiska investeringsbanken stödjer estnisk järnvägsmodernisering

Estlands järnvägsnät. Efter att Estland återfick sitt oberoende grundades Eesti Vabariigi Raudtee (EVR) den 1 januari 1992 som en statlig järnväg och företaget fick i uppdrag att operera inom den estniska järnvägen. Estland kunde ta över inte bara järnvägsspår utan också lok (inklusive många ČME3-maskiner) och vagnar från sovjetiska lager. Foto: Wikiwand. kredit: Eesti Raudtee.

EIB har tecknat ett låneavtal på 95 miljoner euro med med estniska järnvägsoperatören Eesti Raudtee för modernisering av spår och signalanläggningar längs det estniska järnvägsnätet.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har meddelat att den har tecknat ett 25-årigt låneavtal på 95 miljoner euro med det estniska nationella järnvägsföretaget Eesti Raudtee. Fonderna kommer att användas för att modernisera spår och kontroll- och signaleringssystem inom största delen av det estniska järnvägsnätet, samt för att genomföra digitaliseringen av landets tåghanteringssystem.

- I den modala övergången från koldioxidbaserade transporter finns det ett stort incitament som går ut på att erbjuda de bästa möjliga förhållandena för resenärer, vilket i sin tur visar att det finns alternativ till bilen. Moderniseringen möjliggör inte bara högre hastigheter på spåren, utan förväntas också förbättra säkerheten genom installering av nya signalsystem. EIB står gärna bakom detta projekt, säger EIB:s viceordförande, Thomas Östros.