Kina utarbetar en strategi för effektivare transeuropeiska flöden av järnvägsgods

Myndigheten för Kinas Belt and Road-initiativ säger att järnvägen garanterade säker drift under pandemin och borde spela en viktig roll även när det gäller att stabilisera den internationella handeln och förbättra situationen efter att viruset har eliminerats. Foto: Brunel Shipping

Kinesiska myndigheten som ansvarar för utvecklingen av Kinas Belt and Road-initiativ har presenterat en plan som går ut på att främja utvecklingen av godsflöden på järnvägen mellan Kina och Europa efter corona-pandemin.

Myndigheten har föreslagit olika åtgärder för att effektivisera transporter av järnvägsgods, inklusive bibehållandet av säker och stabil drift. Andra åtgärder skall lindra epidemins verkningar och optimera affärsmiljön,

Det gäller att främja diversifiering av informationsvägar och förbättra möjligheterna för bygget av järnvägsnav och stärka tillämpningen av teknisk innovation och förbättra nivån på information och intelligens.

Detta inkluderar snabbare tillämpning av modern informationsteknologi som big data, cloud computing, internet och mobila anslutningar. Det gäller också, enligt den kinesiska myndigheten, att främja regional ekonomisk integration och utveckling, och fördjupa utbytet av information på flera nivåer och främja internationellt samarbete mellan Kina och Europa.

Detta inkluderar översyn av internationella intermodala bestämmelser och järnvägsrelaterade internationella standarder.

Myndigheten har också föreslagit förstärkning av säkerhetsgarantierna. Detta skulle innebära att det grundas ett omfattande nödhanteringssystem för godståg mellan Kina och Europa, samt att mekanismer för tidig varning förstärks och att nivån på resursintegration i nödsituationer förbättras.

Myndigheten vill också optimera organisationen, kvaliteten och effektiviteten i transeuropeiska järnvägsföretag. Detta förutsätter utformning av tidsplaner mellan Kina och Europa, dynamiskt anpassade rutter och främjande av intensiv användning av resurser.

Kina vill också stärka samarbetet med järnvägar i länder längs transitvägen, vilket enligt myndigheten kommer att bidra till att minska tågens totala körtid.