Nippon Express startar gränsöverskridande järnvägstransporter mellan Kina och Vietnam

Järnvägsstationen i Nanningi Kina. Foto: Nippon Express

Östasiasektionen i Nippon Express Co., Ltd. lanserade nyligen en ny gränsöverskridande godstrafikservice från Suzhou, Kina till Hanoi, Vietnam längs de internationella järnvägslinjerna mellan Kina och Vietnam.

Denna godsservice går från stationen Suzhou, mitt i industriklustren i östra Kina, via Nanning till Yen Vien-stationen i Hanoi.

Användningen av järnvägstransporter möjliggör tillförlitliga leveranstider (8-10 dagar). Denna miljövänliga transportservice gör det också möjligt för kunderna att få ett användbart BCP-alternativ (Business Continuity Plan) vid överbelastning av fartyg och lastbil.

Sjöfrakt från Kina till Sydostasien lider för närvarande av brist på utrymme ombord på fartyg. Behovet av att säkra en transportväg med tillförlitliga ledtider ledde till utvecklingen av denna nya transportservice som ett BCP-initiativ.

Planer för framtiden

Nippon Express kommer att sträva efter att utveckla ytterligare järnvägstransporttjänster från Vietnam till Kina och kommer därför att överväga transporttjänster som kombinerar järnväg med andra transportsätt.

Nippon Express kommer att fortsätta tillgodose de allt mer varierande logistikbehoven. Tågoperatören uppfyller det åtagande som förkunnas i Nippon Express-koncernens företagsfilosofi att "skapa nya idéer och värderingar som utökar logistikområdet".