Spårvagnsplanerna i Åbo avancerar

Under vintern 2018 presenterades en möjlig framtida spårvagnsenhet på Åbos salutorg. Spårvagnen hade transporterats från Helsingfors under hösten. foto: Flickr. kredit: Kalervo Pohjanen

Spårvagnsplanerna i finländska staden Åbo avancerar. Staden utredde nyligen effekterna av att bygga ut ett spårvagnsnät i staden. Resultaten visar att utsläppen från trafiken skulle minska, medan värdet på fastigheterna längs med snabbspårvägarna höjs.

Genom att bygga ut spårvägar i Åbo förväntas koldioxidutsläppen minska med 11 procent, eftersom det skulle minska busstrafiken och privatbilismen i staden. Också mängden skadliga småpartiklar i luften skulle minska med 7 procent. Värdet på fastigheter inom 800 meter avstånd från spåren skulle i sin tur öka med 480-850 miljoner euro.

Stadsstyrelsens ordförande ser mycket positivt på resultaten och säger att det ger en god grund för de ett par utredningar till som behövs innan spårvagnsnätet kan byggas.

Ännu återstår nämligen mycket arbete innan man kan framskrida med ytterligare planer för utbyggnad. Dessutom måste spårvägstrafiken stöda den övriga utvecklingen och utbyggnaden i staden, inte bara miljö- och fastighetsaspekterna.

Nyckeln i att minska utsläppen handlar långt om att minska andelen privatbilister i staden. 

Spårvagnarna anses vara snabbare och rymligare än bussarna, vilket kommer att locka också bilister i framtiden att välja spårvagnen.

Åbo stad hoppas att en första spårvagnslinje kan tas i bruk under 2020-talet. Den totala spårsträckan är 20 kilometer och beräknas nå en tredjedel av Åbos invånare år 2035.