Transportstyrelsen godkänner Inlandsbanans nya tåg

Y41 passerar här bron vid Storstupet i Orsa kommun. Foto: Inlandsbanan

Transportstyrelsen gerpermanent godkännande till de nya tågen som ska trafikera bland annat Inlandsbanan. Det handlar om fem motorvagnståg av typen Alstom Lint 41 som nu får gå i persontrafik. Inlandståg, som är ett helägt dotterbolag till Inlandsbanan, köpte under 2019 de fem motorvagnarna av modell Alstom Lint som tidigare trafikerat regionala järnvägar i Nederländerna. Bolaget har fram till nu haft ett tillfälligt godkännande för erfarenhetsdrift  men efter kompletterande tester, som utöver erfarenhetsdrift, omfattat vintertester samt ATC-tester är fordonen nu permanent typgodkända i Sverige.

– Vi är oerhört nöjda och glada att det gått så bra med testerna och att det gått så fort. Det har gått på rekordtid, bara runt ett år säger Maria Cederberg, chef för Inlandståg.

Testerna ha utförts i Sverige och fordonen har fått littra Y41. Övriga motorvagnar står i Polen där det görs anpassningar för resande på längre sträckor innan de tas till Sverige. Anpassningarna innebär bland annat att tågen får högre komfort med helt ny interiör i form av nya stolar, WC och bistro.

– Idag kör vi på Inlandsbanan med tåg av typen Y1 som är från 79–80, och som varit riktiga trotjänare. En modernare och mer tillgänglighetsanpassad fordonsflotta är dock avgörande för att kunna möta efterfrågan på hållbara transporter på järnväg, säger Maria Cederberg.

Moderna fordon och reguljär kollektivtrafik på järnväg gör mycket för utvecklingen och attraktionskraften i inlandskommunerna. Även om det med nuvarande förutsättningar och Inlandsbanans skick idag finns stora möjligheter så påverkas hastigheten av infrastrukturen även med moderna tåg. En upprustning av infrastrukturen Inlandsbanan skulle öka attraktionskraften för resande med tåg ännu mer genom en halverad restid. Tågen får köras 120 kilometer i timmen. Dagens bana tillåter 100 kilometer i timmen och på en rustad bana 140.