Landvetter Södra plats för järnvägsstation

En station i Landvetter Södra är prioriterat. Foto: Landvetter Södra

Trafikverket har under våren haft sitt första samråd för ny järnväg Göteborg-Borås. Fokus för samrådet var projektets eventuellt betydande miljöpåverkan. Tillsammans med bolagen i konsortiet har Landvetter Södra Utveckling och Härryda kommun skickat in synpunkter och betonar vikten av en pendelstation i Landvetter Södra.

– Att få en station i den framtida staden Landvetter Södra är oerhört prioriterat och viktigt för framtida hållbara mobilitet och för att kunna erbjuda våra blivande invånare och övriga i regionen ett effektivt och grönt resealternativ, säger Maria Ådahl vd Landvetter Södra Utveckling.

Mellan 2014-2017 pågick ett regeringsuppdrag kallat Sverigeförhandlingen som gällde avtal om ökat bostadsbyggande genom utbyggnad av infrastruktur. I samband med de förhandlingarna försvann Landvetter Södra som potentiell pendelstation. Visionen för den nya staden är att den ska vara hållbar och beslutet innebar en begränsad möjlighet att kunna erbjuda hållbar mobilitet i framtiden.

2019 återupptogs förhandlingarna och en lokaliseringsutredning pågår i vilken man ser över dels korridorvalen, dels var ytterligare stationer ska finnas utöver de tänkta: Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. Under pågående utredning och i dialog mellan Västra Götalandsregionen, Härryda kommun och Trafikverket har ett stationsläge i Landvetter Södra lyfts fram på nytt. I ett uttalande till GP den 15 maj säger Max Falk, infrastrukturstrateg på Västra Götalandsregionen, om en station i Landvetter Södra:

– Man ser att den kanske är stationen med störst potential.

Argumentet mot en station har tidigare varit att det skulle påverka restiden på höghastighetsbanan negativt med ett pendelstopp i Landvetter Södra. Enligt beräkningar handlar det om cirka tre minuter, vilket inte är att anse som oacceptabel störning enligt yttrandet från Härryda kommun.