Goodtech strömförsörjer signalanläggningar hos Bane Nor

Goodtech tar del av digitaliseringen av norska järnvägsnätet. Foto: Goodtech

Goodtech har tagit ett kontrakt med Bane Nor om att byggan 71 strömförsörjningsanläggningar i samband med att Bane Nor moderniserar signalsystemet på hela norska järnvägen. Dagens föråldrade teknik ersätts med ERTMS - ett digitalt system för att hantera tågtrafik som är gemensamt för alla europeiska länder. För resenärer betyder ERTMS en mer stabil järnväg med högre punktlighet, ökad säkerhet och kapacitet på längre sikt.

Den första järnvägen som digitaliseras är Nordlandjärnvägen från Grong till Bodø, som omfattas av detta kontrakt. De olika elskåpen ska vara anslutna till stationer, planövergångar, blockstolpar, varningsljus och hastighetsvarningssystem.

Kontraktsvärdet överstiger 11 miljoner norska kronor och arbetet påbörjas omedelbart enligt ett stramt schema och leveransschema. Goodtech valdes som leverantör baserat på kvalitet, prestanda och pris.

– Vi är nöjda med att ha möjlighet att bidra till digitaliseringen av norska järnvägar och ser fram emot att gå igång med arbetet, säger Eric Staurset, vd för Goodtech.