Skellefteå kommun driver på projektet Norrbotniabanan

Huvudmålet är att Norrbotniabanan ska byggas i sin helhet. Foto: Region Västerbotten

Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd att beviljar drygt 11,5 miljoner kronor fördelat på olika utvecklingsprojekt i Västerbotten. Projekten ska bidra till regional tillväxt och stärka Västerbottens attraktionskraft och framtidsförmåga.

– Utvecklingsprojekten är av stor betydelse för att stärka hela Västerbottens kapacitet att möta utmaningar och ta vara på utvecklingsmöjligheter. De ger extra kraft i omställningen till en hållbar tillväxt, där Västerbotten är sammankopplad med övriga delar av Sverige, Europa och världen, och samhällen med goda och attraktiva livsmiljöer, säger Anna Petterson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

Ett av projekten gäller intensifiering av projektet Norrbotniabanan där Skellefteå kommun beviljas 3 958 823 kronor. Projektet är en fortsättning av pågående Tillväxtspår med Norrbotniabanan. Det avser att driva påverkansarbete för att huvudmålet, att banan ska byggas i sin helhet.