SBB och ÖBB återupptar tågtrafiken i nästan normal omfattning

SSB:s Intercity-tåg på stationen i St. Gallen. Foto: Railcc

Schweiziska statliga tågoperatören SBB och österrikiska järnvägsoperatören ÖBB återupptar tågtrafiken efter en lång period av minskad verksamhet på grund av Covid-19 reserestriktioner.

SBB inför merparten av företagets normala tidtabell den 8 juni, inklusive användningen av restaurangvagnar.

Den schweiziska regeringen avser att minska rörelsebegränsningar gradvis från och med 6 juni, vilket gör att pendeltågs-, interregional och turisttrafik kan återupptas, även om vissa begränsningar kommer att bestå sent på nattetid och under rusningstider.

Passagerarna uppmanas att följa SSB:s säkerhetsriktlinjer och de resande bör fortfarande bära ansiktsmasker när de reser, särskilt när ett avstånd på 2 meter mellan passagerarna inte kan hållas. SBB uppmuntrar också passagerare att köpa biljetter online, via en app eller via en biljettmaskin eller att använda kontaktlösa betalningar när de köper biljetter.

Österrikiska ÖBB har aviserat om återupptagandet av internationell tågtrafik efter en betydande minskning av antalet coronafall i Österrike och i grannländerna.

Regional trafik startade på gränsöverskridande linjerna Bregenz - St Gallen och Feldkirch - Buchs redan den 25 maj, medan servicen på sträckorna Wien - Zürich och Wien - Brno - Prague Railjet-kommer att återupptas den 2 juni.

Därefter följs trafiken mellan Zürich och Bregenz den 8 juni, Linz - Prag- service den 14 juni, och EuroCity-trafiken mellan München och Innsbruck den 15 juni.

Internationella sovvagnsservicen Nightjet förväntas starta i slutet av juni, även om alla avgångar exempelvis till Italien fortfarande är avbrutna.