Projektering för Rail Baltica inleds i Lettland

Rail Balticas huvudprojekt i Lettland. Illustration & bilder: Rail baltica

Företagen Rail Baltica, RB Rail, Tālis Linkaits och Rail Balticas projektledningsföretag RB Rail har tecknat två kontrakt på uppdrag av Lettlands transportministerium för design och designövervakning på de återstående delarna av Rail Baltica- banan i Lettland.

Konstruktions- och byggarbetet längs den första delen av banavsnittet från Vangaži till den lettiska-estniska gränsen kommer att anförtros partnerskapet Ineco-Ardanuy. Priset på kontraktet är 13,5 miljoner euro.

Den andra delen av järnvägen från Misa till den lettisk-litauiska gränsen kommer att anförtros Idom och Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. Priset på kontraktet är 6,9 miljoner euro.

De båda vinnande företagsgrupperna utvaldes alltefter det ekonomiskt mest förmånliga kriteriet. Det föreslagna priset förväntas täcka budgeten för företagens planerade aktivitet, rapporterar RB Rail.