Anbudsinfordran utfärdad för bygget av ny estnisk multimodal godsterminal

Hamnen i Muuga utför redan service åt Eesti Raudtees konventionella järnvägsnät med 1520 millimeters spårvidd. Foto: Muuga Port, kredit: Kaupo Kaida

RB Estonia, som ansvarar för genomförandet av Rail Baltica-projektet i Estland, har utfärdat en anbudsinfordran för design och utförande av Muuga-hamnens multimodala godsterminal.

Den nya Muuga-terminalen blir Rail Balticas enda godsterminal kopplad till hamnen. Muuga är Estlands största godshamn och ligger 17 kilometer nordost om huvudstaden Tallinn.

Vinnaren kommer att ansvara för utformningen av en godstation, anslutningarna till terminalen och infrastruktur inklusive en tunnel, ledningssystem, trafikstyrningssystem, ett kontrollcentrum och underhållsdepå för rullande materiel. Tidsfristen för inlämnandet av anbud är den 19 juni.

Enligt färska beräkningar kommer mellan 4 och 5 miljoner ton gods att passera genom denna multimodala godsterminal årligen när Rail Baltica-projektet blir färdigt.

En analys som gjordes 2018 av Civitta Eesti och Deutsche Bahn Engineering & Consulting 2018 visar att dessa volymer kan fördubblas på 20 år  till 8-10 miljoner ton per år.

- Rail Balticas nya multimodala godsterminal kommer i Muuga att bidra till ytterligare synergier, särskilt när det gäller transport av containrar på järnvägen direkt till västeuropeiska destinationer. Detta sker utan kostsamma och tidskrävande omlastningar vid den litauisk-polska gränsen, säger Erik Laidvee, Eesti Raudtees VD.

- Rail Baltica tillför Estlands logistikkedjor och hela Östersjöregionen helt andra dimensioner, säger Valdo Kalm, chefen för hamnmyndigheten i Tallinn.

​​​​​​​Den befintliga kapaciteten i hamnen Muuga tillsammans med den framtida multimodala terminalen skapar en möjlighet att utveckla där ett omfattande transportnav, som i sin tur kommer att skapa en helt ny godskorridor mellan Östersjöregionens norra och södra del, men som också öppnar möjligheter i riktning mot Östeuropa och Asien.