Kontrakt om byggandet av Rail Balticas banavsnitt inom Estland undertecknat

Interimschefen för Rail Baltica Rail AS, Agnis Driksna, till höger, och företrädaren för tyska företaget OBERMEYER Planen + Beraten GmBh och konsortiet PROINTEC SA, Jose Manuel Lendoiro, undertecknade nyligen ett kontrakt om byggandet av Rail Balticas banavsnitt inom Estland. Foto: Rail Baltica.

Interimschefen för Rail Baltica Rail AS, Agnis Driksna, och företrädaren för tyska företaget OBERMEYER Planen + Beraten GmBh och konsortiet PROINTEC SA, Jose Manuel Lendoiro, undertecknade nyligen ett kontrakt för bygget och för övervakning av byggandet av en ny linje från estniska staden Pärnu till den estnisk-lettiska gränsen.

Undertecknandet av kontraktet innebär att det nu inleds designutvecklingsarbeten längs hela Rail Baltica-sträckan i Estland.

Järnvägsavsnittet från Pärnu till gränsen mellan Estland och Lettland är 93,5 kilometer långt och omfattar i enlighet med den preliminära byggplanen 9 järnvägsbroar, 15 viadukter på vägen, 7 viadukter på järnvägen och 11 så kallade ekodukter.

Värdet på kontraktet som tecknades nyligen ligger på 10 779 467,86 euro. Under de kommande 27 månaderna kommer konsortiet att genomföra geotekniska undersökningar och förbereda detaljerad teknisk design för förberedelse av järnvägsunderkonstruktion, överbyggnader och järnvägsrelaterad infrastruktur.