Storsatsning på järnvägsunderhåll

Regeringen satsar 1 miljard kronor på järnvägsunderhåll. Arkivbild

För att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19 tillskjuter regeringen 3 miljarder kronor till kollektivtrafiken. Fördelning av belopp kommer att hanteras av Trafikverket. Det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar och är igång för att människor som måste göra resor till skola eller jobb ska kunna göra det utan risk för trängsel och ökad smittspridning.

Förslaget innebär att över 1 miljard kronor satsas på underhåll av järnväg och väg. Förslaget ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning. Satsningen görs i en extra ändringsbudget för 2020.

På grund av coronapandemin och den kraftiga minskning av resande som den medfört, kan utökade underhållsarbeten på järnvägen göras utan att störa trafiken i någon större omfattning.