Tyska regeringen planerar ett rekordstort räddningspaket för Deutsche Bahn

Enligt Zeit Online skulle DB kunna få en inledande finansiell kontantinjektion på 4,5 miljarder euro i slutet av året om avtalet godkänns. Foto: Creative Commons lic. Kredit: HPgruesen

Den tyska federala regeringen planerar ett enormt räddningspaket för Deutsche Bahn (DB) som har drabbats av stor finansiell förlust på grund av coronapandemin.

Enligt ett dokument med titeln ”Hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin hos DB” uppskattar regeringen att den ekonomiska effekten av pandemin för DB:s del kan uppgå till mellan 11 och 13,5 miljarder euro år 2024.

Regeringen överväger att bidra till finansiering av cirka 80 procent av tågoperatörens ökade kostnader. Regeringens kapitalandel i DB kan förökas från 6,9 miljarder euro till 8,4 miljarder euro och DB:s nuvarande skuldgräns på 25 miljarder euro skulle också kunna höjas.

DB:s finansiella nettoskuld uppgick till 24,2 miljarder euro i slutet av 2019. I gengäld skulle DB kunna bidra med 5,1 miljarder euro för att stoppa det finansiella hålet genom att sänka personal- och materialkostnaderna och senarelägga pågående investeringsprojekt.

Tyska regeringens finansiella paket måste dock godkännas av landets parlament, Europeiska kommissionen och DB: s tillsynsnämnd.

DB hade hoppats kunna samla in ytterligare medel från försäljningen av sitt Arriva-dotterbolag, men detta har skjutits upp på obestämd tid.

Tyska regeringens finansiella paket skulle vara större än det som planeras för Lufthansa, vilket har lett till kritik från oppositionspartier och intressegrupper som företräder privata järnvägsoperatörer.