DB Regio erhåller trafiktillstånd för Franken och södra Thüringen

För de nya sträckorna beställer DB en ny flotta, som klarar av hastigheter upp till 190 km/h i form av dubbeldäckare av typ Desiro HC EMU:er, som har tillverkats av Siemens. Foto: Wikimedia, kredit. Rob Dammers

Bayerska järnvägsoperatören, BEG, har gett Deutsche Bahn Regio i uppdrag att bedriva tågtrafik i tyska regionerna Franken och södra Thüringen.

Kontraktet omfattar 5,7 miljoner tågkilometer årligen och gäller för förbindelsen mellan Nürnberg och Bamberg. Linjen går även via Würzburg, Saalfeld, Sonneberg och Erfurt.

Licensen inkluderar 5,1 miljoner tågkilometer i Bayern. De återstående 0,6 miljoner tågkilometrarna avser delstaten Thüringen.

Det nya kontraktet, som förväntas "sporra" operatören till att maximera intäkterna, innebär att BEG tar på sig energi- och personalkostnadsrisken. Kontraktet, som börjar gälla i december 2023, löper till december 2035.

Det nya kontraktet vidmakthåller och utökar befintlig tågservice på sträckorna Nürnberg - Bamberg - Würzburg, Bamberg - Lichtenfels - Saalfeld och Lichtenfels - Coburg - Sonneberg.

En halvtimmesfrekvens kommer att införas mellan Nürnberg och Bamberg för att tågen ska kunna klara av stigande passagerarantal, som ökade med 50 procent under det senaste decenniet.