Tyska delstaten Sachsen-Anhalt och DB upprustar järnvägsbron över floden Elbe

Herrenkrugs järnvägsbro över Floden Elbe i Magdeburg. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Störfix

Efter mer än 40 års oavbruten användning måste järnvägsbron över floden Elbe mellan Magdeburg-Neustadt och Magdeburg-Herrenkrug rustas upp omsorgsfullt.

De starkt trafikerade järnvägslinjerna från Magdeburg till Berlin och Dessau går över bron. Förutom regionaltåg och fjärrgående godstrafik färdas också över Elbe.

Byggnadsarbetet påbörjas den 27 mars och ska vara avslutade under natten den 8 till 9 oktober. Den federala tyska regeringen och Deutsche Bahn investerar 29,6 miljoner euro i detta projekt.

Under hela byggnadsarbetet är det nödvändigt att stänga den 680 meter långa bron över floden Elbe. Under perioden 24 april till 10 september kommer båda spåren över bron att vara stängda. Fyra veckor före och fyra veckor efter finns endast ett spår tillgängligt för tågtrafik.

Linjerna RE 1 Magdeburg - Berlin - Frankfurt/Oder, RE 13 Magdeburg - Dessau - Leipzig, RE 14 Magdeburg - Dessau - Lutherstadt Wittenberg - Falkenberg (Elster) och RB 40 Burg - Magdeburg - Braunschweig påverkas. Långväga trafikförbindelser mellan Magdeburg och Berlin omdirigeras via Stendal.

Ett team av experter med representanter från DB, den lokala transporttjänsten Sachsen-Anhalt (NASA), huvudstaden Magdeburg och Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) har utvecklat ett koncept under de senaste månaderna för samordning och organisering av ersättnings- och omledningstrafik, passagerarinformation och hantering av passagerarströmmar på bästa möjliga sätt.

Tidtabellen för byggnadsarbetena, som kommer att pågå från mars till oktober, finns tillgänglig på internet. Resenärer kan ta reda på de ändrade avgångs- och restiderna och ersättningstjänsterna i DB Navigator.

För att kunna ta bort den gamla färgen i delar av bron under sandblästringsprocessen och applicera en ny korrosionsskyddsbeläggning på ett område på cirka 1800 kvadratmeter kommer brons stålkonstruktion av miljöskäl att vara innesluten av bullerskydd under byggfasen.

Samtidigt kommer brobryggorna och ledningssystemet samt konstruktionen på broarna och cirka tre kilometer spår i intilliggande del av linjen att förnyas. På övergångarna är det nödvändigt att byta ut 2226 brobalkar på vilka skenorna är fästa. Samtidigt förnyas spåren på linjen mellan Biederitz och Güterglück.