Antalet resor med finländska fjärr- och lokaltåg har minskat med 90 procent

Fasaden i Helsingfors järnvägsstation. Foto: VR

Finländska järnvägsbolaget VR uppger att antalet resor som görs med både fjärr- och lokaltåg har minskat med ungefär 90 procent på grund av coronakrisen. Det uppger bolaget i ett pressmeddelande.

– Ännu i början av året såg vi en lovande ökning av resorna med fjärrtåg, säger Rolf Jansson, VR Groups vd, i pressmeddelandet.

Jansson menar ändå att krisen kommer påverka årets resultat betydligt, även om man inte kan se det ännu i det första kvartalets resultat.

Dessutom är det svårt att avgöra hur länge krisen håller i sig, vilket gör att det är svårt att veta vilka slags åtstramningsåtgärder som borde vidtas.

Hittills har VR reducerat fjärr- och lokaltågstrafiken märkvärt och samarbetsförhandlat med hela koncernens personal.