Trafikverket ställer ut järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo för granskning

Trafikverket bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Huvudsta och Duvbo. Foto: Trafikverket

Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan för Mälarbanans sträcka Huvudsta-Duvbo som vi nu ställer ut för granskning. Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen från två till fyra spår mellan Huvudsta och Duvbo och nu har vi tagit fram ett förslag på hur detta ska se ut. Det framtagna förslaget går nu ut på granskning.

Syftet med granskningen är ett att samla in synpunkter på järnvägplanen från dem som berörs, såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter. Granskningsperioden är öppen från den 4 maj till den 2 juni 2020.