Snabbare evakueringar vid tågstopp i hela landet

Ska ta ta max två timmar att påbörja evakuering av resenärer vid stopp i tågtrafiken. Foto: Trafikverket

I maj inför Trafikverket kortare tider för evakuering och röjning vid tågstopp även i norra Sverige. Utanför storstadsregionerna får det ta max två timmar att påbörja evakuering av resenärer vid stopp i tågtrafiken. Röjningen av spåren ska påbörjas inom tre timmar. I Stockholm, Göteborg och Malmö gäller de nya evakuerings- och röjningstiderna sedan i december 2019. I storstadsregionerna får det ta max en timme att påbörja evakuering av tågresenärer vid stopp i tågtrafiken. Röjningen av spåren ska påbörjas inom två timmar.

Trafikverket och branschen har samarbetat för att utveckla arbetssätt för att påskynda evakueringar och röjningar. Samtidigt har informationen till resenärer ombord på tåg som står stilla blivit snabbare och tydligare. För att lyckas med att utföra snabbare evakueringar och röjningar har Trafikverket förtydligat ansvarsfördelningen och rutiner både mellan Trafikverket och tågbolagen och internt på Verksamhetsområdet Trafik. Trafikverket har också tagit en ledande roll och fattar nu snabbare beslut i störningssituationer.

– I de evakueringar och röjningar vi har gjort hittills i år har dessa åtgärder också visat sig bidra till ett effektivare arbete. Men det som är absolut viktigast är att det också faktiskt har lett till att färre tågresenärer blivit strandsatta på stillastående tåg, säger Thomas Pettersson, projektledare för hela projektet.

Sedan december 2019 har majoriteten av alla evakueringar i storstadsregionerna påbörjats inom en timme. Även flertalet röjningar av trasiga tåg har påbörjats inom utsatt tid, det vill säga två timmar. Att alla röjningar inte har utförts inom utsatt tid beror främst på att det inte finns röjningslok på alla sträckor ännu.

– Vi fortsätter även etableringen av röjningslok under 2020 fram till ca 2022 – 2024. När alla kontrakt är klara kommer vi att har röjningslok på 15 platser i landet för att snabbt kunna röja undan trasig tåg från spåret. Snabbare röjning av trasiga tåg ger mer plats på spåret som i sin tur leder till bättre punktlighet för resenärer och godstrafik i hela landet, säger Thomas Pettersson