Deutsche Bahn fortsätter att satsa på glasfiberkomposit

Deutsche Bahns nya trappor får en lång livslängd med minimala underhållskrav, säger tillverkaren Fiberline, vilket är en ekonomisk fördel i det långa loppet. Foto: Fiberline

Snabbare tåg ställer också krav på bättre lösningar längs spåren och därför behövde åtkomstvägarna på en sträcka nära Kassel optimeras.

- Resultatet blev två glasfibertrappor och en kund, Deutsche Bahn, som vill fortsätta att satsa hårt på glasfiberkomposit och därför har höjt kraven på området. Logiken hos den tyska järnvägen är både ekonomisk och praktisk, skriver tillverkaren Fiberline på företagets hemsida.

Deutsche Bahn fick sina standarder beträffande användning av fiberförstärkt komposit ändrade under våren 2016 i syfte att göra det lättare att använda innovativa lösningar. Förloppet med glasfibertrapporna, och i synnerhet resultatet, bidrar till att Deutsche Bahn i framtiden kommer att vara mer bekväma med att välja glasfiberkonstruktioner:

- Vi är fortfarande inte så vana vid att arbeta med glasfiber och därför betyder det mycket för oss när ett projekt som detta flyter så lätt, både vad gäller installationen av lösningarna, men också förloppet med Fiberline Composites. De har lösningar av hög kvalitet och ordning på sin dokumentation, vilket är något som vi värderar otroligt högt hos en underleverantör”, säger Jutta Heine-Seela, projektledare på Deutsche Bahn.

Glasfibermaterialet har dessutom den fördelen att det är korrosionsbeständigt och otroligt starkt, vilket betyder att det inte tar skada av påverkan från dynamisk trafik eller skiftande väderförhållanden. Det garanterar att Deutsche Bahns nya trappor får en lång livslängd med minimala underhållskrav —ännu en ekonomisk fördel i det långa loppet.

Tekniska specifikationer:

Trappa Nord
Tekniska specifikationer:Material: Glasfiber
Längd: ca 18 m
Ledstångshöjd: 1,1 m
Placering: Nära Kassel, Tyskland

Trappa Syd
Material: Glasfiber
Längd: ca 20 m
Ledstångshöjd: 1,1 m
Placering: Nära Kassel, Tyskland