Handlingsplan för bättre trafikinformation i tågtrafiken

Nu ska Trafikverket bli bättre på trafikinformation i tågtrafiken. Foto: Trafikverket

Trafikverket har samlat åtgärder i en handlingsplan för att förbättra trafikinformationen i tågtrafiken. Målet är att resenärer, tågföretag och godstransportörer ska få snabb och användbar trafikinformation när störningar och förseningar uppstår.

– Trafikverket har arbetat fram handlingsplanen tillsammans med branschen, vilket gör att vi dels tror på att det är rätt åtgärder i planen, dels att vi kommer få extra kraft i genomförandet av dem, säger Madelene Frödell, Trafikverkets projektledare för uppdraget.

Flera av åtgärderna är redan igång vilket tågresenärerna inom kort kommer märka i form av bättre information på skyltar och i utrop på perronger och i stationsmiljöer. Det kan handla om att snabbt ge korrekt ny avgångstid när ett tåg är försenat, klar och tydlig information om ersättningsbussar eller digitalt visa resenären var på linjen tåget befinner sig.

– Den sortens informationsflöden och samarbete mellan Trafikverket, tågföretagen och trafikorganisatörerna är grundläggande för att i slutänden kunna producera en bra trafikinformation, säger Madelene Frödell.

Förbättringar i trafikinformationen ska ske inom fem olika områden och förutom en snabbare och mer korrekt information till resenärer och transportköpare och ett bättre branschsamarbete, så hanterar handlingsplanen också nya arbetssätt och IT-stöd inom Trafikverket, bättre indata till Trafikverket och nya sätt att mäta effekter av förbättringsarbetet och resenärernas nöjdhet med trafikinformationen.