SNCF Network utvecklar nytt planeringssystem för transport av järnvägsgods

SNCF:s godståg på sträckan mellan mellan Le Bourget och Antwerpen-Noord. Foto: Flickr.. Kredit: John Liekens

Franska infrastrukturförvaltaren SNCF Network har etablerat en ny organisation för att kunna upprätthålla transporter av järnvägsgods. Det gäller speciellt transporter av samhällsviktiga varor under coronavirus-pandemin.

För att uppnå detta skapade SNCF Network ett system för definiering av prioriteringar inom godstrafiken. Syftet är att organisera den dagliga godstrafiken och att förutse transportbehovet och verksamheten så långt framåt i tiden som möjligt.

Den franska nationella övervakningen av access till nätverket (Sonar) verkar i mycket nära samråd med det nationella centrumet för järnvägsverksamhet (CNOF), produktionszonerna, EIC-infrastrukturverksamheten, SNCF-nätverkets kommersiella avdelning och företagets kunder.

EIC- systemet kan anpassa trafiken till de tillgängliga resurserna och hitta lösningar vid behov som uppfyller kundernas önskningar med hjälp av företagets försäljningsteam.

- SNCF Network-team organiserade sig snabbt i hela landet för att kunna hantera så mycket godstrafik som möjligt, samtidigt som de säkerställer en strikt efterlevnad av personalens och kundernas säkerhet och hälsa, säger SNCF.

- Praktiskt taget all den trafik som de olika järnvägsföretagen ansökte om har hittills också genomförts. Varje dag färdas drygt 600 godståg på det franska järnvägsnätet, säger Arnaud Sohier, SNCF:s kommersiella chef.