BLS ökade passagerartrafiken under 2019 med 1,7 miljoner

BLS Cargo-tåg på väg i Holland. Företaget sysselsätter nu mer än 350 anställda i fyra olika länder. Foto: BLS Cargo

Schweizs näst största järnvägsoperatör BLS transporterade 67,7 miljoner passagerare inom tåg- och busstrafiken under 2019, vilket var 1,7 miljoner mer än 2018, visar företagets årsresultat.

BLS:s dotterbolag BLS Cargo meddelar dock att volymen och försäljningen av godstransporter kommer att minska med 30 procent under årets kommande månader på grund av coronavirus-pandemin.

Intäkter från godstrafiken ökade under 2019 från 229,6 miljoner SFr till 285,6 miljoner SFr.

Operatören säger att även om den ännu inte kan kvantifiera effekterna av coronavirus-pandemin, förväntar BLS att detta inte kommer att ha en långvarig effekt på passagerartrafiken.

BLS gick in på fjärrtågsmarknaden den 15 december 2019 med lanseringen av InterRegio-trafiken mellan Bern och Biel/ Bienne, men säger att servicen hade inte pågått tillräckligt länge för att kunna påverka förra årets resultat.

Tjänsten kommer att utökas i december 2020 när BLS tar över fjärrtrafiken mellan Bern och Olten.

BLS Cargos omsättning steg till 293 miljoner SFR under 2019, en ökning med 24,7 procent från SFr 235 miljoner 2018. Försäljningstillväxten berodde till stor del på köp av Crossrail, som slutfördes den 5 mars 2019 och daterad till 1 januari 2019.

Årsresultatet förblev stabilt på 5,6 miljoner SFr. BLS Cargo körde 22 265 tåg under 2019 jämfört med 17 051 tåg 2018. BLS Cargo sysselsätter nu mer än 350 anställda i fyra olika länder.