Finländska Hangö-Hyvingebanan elektrifieras

Hangö-Hyvingebanan med Ekenäs järnvägsstation i bakgrunden. Foto: Wikipedia, kredit: MKFI

Efter åratal av lobbyverksamhet för elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan är planeringen nu på riktigt på gång.  Finlands regering gav nyligen grönt ljus för elektrifiering av banavsnittet mellan viktiga hamnstaden Hangö och Hyvinge.

Säkerhet är nyckelordet när Hangö-Hyvingebanan elektrifieras. I samband med arbetet föreslås att ett stort antal plankorsningar stängs, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Särskilt hamnen och industrin på Hangöudd välkomnar planerna på elektrifiering av Hangö- Hyvingebanan. 

Nästa steg innan de praktiska arbetena kan ta vid är godkännandet av järnvägsplanen. Målsättningen är att komma igång med byggandet ännu i år, men man beräknar att elektrifieringen kunde bli klar år 2024, uppger projektchef Anna Miettinen på Trafikledsverket.

Elektrifieringen är betydelsefull för hela regionen men särskilt Hangö hamn har betonat att den är helt avgörande för framtiden.

I järnvägsplanen har alla plankorsningar på sträckan mellan Hangö och Hyvinge granskats kommunvis. Ett flertal plankorsningar kommer att stängas i samband med elektrifieringen.

På banavsnittet mellan Hangö och Hyvinge finns sammanlagt 72 plankorsningar. I järnvägsplanen föreslås att de flesta av dem antingen avlägsnas eller förbättras med andra åtgärder som anses vara genomförbara och kostnadseffektiva.

Under 2000-talet har det inträffat omkring 20 olyckor på plankorsningar längs Hangö-Hyvingebanan.

Byggnadsarbetena i samband med elektrifieringen av banavsnittet mellan Hangö och Hyvinge väntas inte orsaka några betydande konsekvenser, varken för den omgivande miljön eller Natura- och naturskyddsområden.

Arbetena utförs på ett smalt parti på båda sidor om järnvägsområdet. En bestående förändring är elstolparna och kontakttrådarna som placeras ut längs banan.

En miljömässig fördel som elektrifieringen för med sig är att den minskar risken för nedsmutsning av yt- och grundvattnet i olyckssituationer i och med att dieselloken ersätts med elfordon. Samtidigt försvinner också de skadliga utsläppen från dieselfordonen.

Den nuvarande kostnadskalkylen för hela projektet är 66,1 miljoner euro.