Höghastighetsprojektet minskar antalet astmapatienter i Kalifornien

Konstnärens illustration av Kaliforniens framtida höghastighetståg vid stationen i Sacramento. Foto: Central Valley High Speed Project

Eftersom antalet personer med astmaproblem i USA är det högsta i Kaliforniens kommer den nya höghastighetslinjen att minska delstatens höga luftföroreningar och göra livet lättare för alla som lider av astma, skriver Central California Asthma Collaborative (CCAC) i en av sina publikationer.

En vägledande princip för elektrifierad höghastighetståg är minskning av både luftföroreningar och växthusgaser, som i sin tur leder till global uppvärmning.

Medan ett dieseltåg som transporterar en miljon passagerare i Kaliforniens Central Valley släpper ut cirka 750 kilo partiklar - en typ av luftföroreningar - avger elektrifierad höghastighetståg inga partiklar als. Som ett resultat kommer det snabba järnvägsprojektet i Kalifornien, när det är klart, att bidra till minskningen av luftföroreningar i regionen.

Kaliforniens Central Valley lider för närvarande av några av de värsta luftföroreningarna i USA. Forskning visar att transportsektorn är en ledande orsak på grund av astmainducerande föroreningar, till exempel genom dieselanvändning.

Antalet astmafall bland Central Valley-regionens barn uppgår till cirka 20 procent, vilket mer än dubbelt så mycket som i resten av denna delstat.

- Forskning visar att vissa typer av luftföroreningar orsakar faktiskt astma. Dieselföroreningar är den främsta orsaken. De innehåller elementärt svart kol, som är många gånger mer giftigt än organiskt svart kol från trärök, säger Kevin Hamilton, ledande en andningsterapeut, som arbetar i organisationen Central California Asthma Collaborative (CCAC) och som är fokuserad på att minska mängden av kroniska luftvägssjukdomar och bekämpa miljökonsekvenser i centralkaliforniska dalsänkan.