Spårbyte på Jönköpingsbanan mellan Bankeryd och Jönköping

En Railvac utför provgropar med hjälp av vakuumsug. Foto: Railcare

Trafikverket påbörjar kabelarbete för att förbereda inför spårbytet på Jönköpingsbanan. Under 2020 utförs rälsbyte mellan Mullsjö-Bankeryd och på Jönköping C samt spårbyte mellan Bankeryd - Jönköping. Sträckan är i behov av underhåll, och därför utför Trafikverket detta arbet på sträckan. Målet med spår- och rälsbytet är att höja spårets tekniska standard och därmed höja säkerheten och minska underhållskostnaderna. Spårbytet innebär att man byter räls, slipers och renar ballast.

Järnvägssträckan Mullsjö-Jönköping trafikeras av både regional- och godståg. Detta innebär att persontrafiken periodvis ersätts med bussar och att godstrafiken periodvis leds om på andra banor.