SJ inför korttidsarbete

Arbetstiden för knappt hälften av SJ:s cirka 3000 anställda kortas. Foto: SJ

Nu inför SJ så kallat korttidsarbete. Det innebär att knappt hälften av SJ:s anställda tillfälligt kommer att gå ned i arbetstid. Syftet är att sänka SJs kostnader samtidigt som företaget vill behålla sina kompetenta medarbetare och vara redo att växla upp verksamheten igen när tågresandet återigen ökar. Inom SJ pågår ett arbete för att anpassa sig till det till det minskande resandet till följd av det nya Coronaviruset och myndigheternas insatser för att minska smittspridningen, vilket innebär en rad åtgärder för att sänka kostnaderna. Korttidsarbete innebär att arbetstiden för knappt hälften av SJ:s cirka 3000 månadsanställda under en tillfällig och begränsad tid kortas.

Korttidsarbete är en åtgärd som möjliggörs genom regeringens stödpaket och som innebär en betydligt mindre löneminskning än arbetstidsförkortningen för den enskilde.

–  Vi använder korttidsarbete som en tillfällig åtgärd för att kunna behålla våra kompetenta medarbetare, men samtidigt sänka våra kostnader under en ekonomiskt ansträngd period. Det är viktigt att poängtera att detta inte är en form av uppsägning. Så snart situationen vänder tillbaka vill vi så snabbt som möjligt kunna växla upp vår verksamhet igen, säger SJs HR-direktör Mats Pettersson.

Korttidsarbetet ingår som en del i SJs arbete med att sänka kostnaderna och anpassa sig till ett minskat tågresande. Andra åtgärder är exempelvis att inplanerade aktiviteter och projekt skjuts upp, att konsulter och tidsbegränsade anställningar avvecklas, att SJ under perioden inte kommer att använda timanställda samt att anpassa antalet avgångar till resandeströmmen.