Presentation av Norrbotniabanans sträckning Dåva-Gryssjön

Dags för samråd för Norrbotniabanan och sträckan Dåva-Gryssjön. Foto: Trafikverket

Nu är det dags för samråd för Norrbotniabanan och sträckan Dåva-Gryssjön. Trafikverket kan inte vara på plats i Sävar på grund av covid-19. Samrådet genomförs som planerat fast nu helt digitalt.

– Det är viktigt att samrådsprocessen kan fortgå och vi har därför valt att lägga ut allt samrådsmaterial, kartor och filmer på webben. Delar av materialet kommer även att skickas ut till de närboende, säger Marie Eriksson, projektledare Trafikverket.

I samrådsmaterialet visar vi hur järnvägen ska se ut på hela sträckan. Bland annat den nya tågstationens placering i Sävar, förslag på ersättningsvägar, nya ekodukter samt
ombyggnaden av E4 och trafikplatserna i Sävar.

– Arbetet med att ta fram järnvägsplanen har varit en resa i sig. Därför känns det bra att vi nu kan visa en samlad bild över Norrbotniabanans andra sträckning genom Umeå kommun. Jag vill uppmana alla som är berörda att de skickar in sina synpunkter till oss nu under våren. Det är viktigt att vi får veta vad man tycker så att vi kan fortsätta planeringen för Norrbotniabanan, säger Marie Eriksson.