Utredning om framtidens järnvägsunderhåll klar

Regeringen har tagit emot underhållsutredningens betänkande. Foto: SJ

I augusti 2018 fick Erland Olausson uppdraget att utreda järnvägsunderhållets organisering. Nu är utredningen klar och ett betänkande har lämnats till regeringen, som kommer analysera förslagen och remittera betänkandet.

– När vi nu genomför den största satsningen på järnvägen i modern tid innebär det att vi reparerar och renoverar i snabb takt. Det har inte under något tidigare år genomförts så mycket underhållsarbeten som under 2019 - och vi kommer bara att se mer av det. Jag ser därför fram emot att ta del av förslagen i utredningen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Utredarens uppdrag var att ta fram ett förslag till hur det basunderhåll som bedrivs av Infranord för Trafikverkets räkning kan överföras till myndigheten. Under utredningens gång kom utredaren fram till att det krävdes en bredare analys av vilka delar av underhållet som borde överföras till Trafikverket, för att förslaget ska kunna bidra till att underhållet utvecklas och effektiviseras.

I augusti 2019 gav regeringen därför utredaren ett utvidgat uppdrag som bland annat innebar att det breddades till att närmare analysera vilka delar av underhållet som Trafikverket bör ta över. Regeringen har nu  tagit emot utredningens betänkande för att analysera förslagen och kommer remittera det vidare för att fånga upp branschens synpunkter.