Tyska SRS startar trafiken med tredje finsktillverkade spårvagnen

Tidigare köptes och anpassades begagnade fordon alltid för drift hos SRS - inklusive de första Artic-fordonen som tidigare transporterade passagerare i den finländska huvudstaden Helsingfors. Foto: Skoda-Transtech, Finland

Nyligen startade kollektivtrafikföretaget Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS) trafiken med en helt ny finsktillverkad spårvagn av typ Artic på linje 88 mellan orterna Berlin-Friedrichshagen, Schöneiche och Rüdersdorf i delstaten Brandenburg, öster om den tyska huvudstaden Berlin.

Denna Artic- spårvagn med numret 53 är SRS-flottans första nybyggda spårbundna fordon på 90 år.

På grund av den nuvarande situationen överlämnades fordonet till kollektivtrafikföretaget den 25 mars 2020 endast i närvaro av borgmästarna i Rüdersdorf, Löser och Schöneiches borgmästare, Steinbrück.

Artic-fordonen med nummer 51 och vagn nummer 52 har varit i drift hos SRS sedan sommaren 2018 och våren 2019. Artic-spårvagnarna är mycket populära bland de tyska passagerarna.

Därmed kan företaget implementera ett nästan fullt barriärfritt erbjudande på linje 88.

En annan fördel med moderna fordon är det enkla underhållsarbetet - i tider med leveransflaskhalsar när det gäller vissa viktiga reservdelar, är detta en klar fördel.

SRS investerade totalt cirka 2,9 miljoner euro i det nya Artic-fordonet, varav de administrativa distrikten Oder-Spree och Märkisch Oderland köpte var för sig cirka 40 procent av fordonen med hjälp av ytterligare öronmärkta medel från statens kollektivtrafikreserver. Dessutom satsade de två kommunerna Schöneiche och Rüdersdorf 156 000 euro vardera.

Med förvärvet av den tredje spårvagnen av typ Artic bröt SRS med en "tradition": det är det första nya fordonet på över 90 år.