Rekordstora satsningar på infrastruktur

Regeringen anslår över 100 miljoner kronor till infrastrukturinvesteringar. Arkivbild

Regeringen har beslutat om byggstart för flera spår och vägar i Sverige. Det innebär exempelvis klartecken för fyrspår mellan Lund-Flackarp och dubbelspår mellan Ängelholm-Helsingborg.

Vi gör rekordstora satsningar på infrastrukturen i hela landet. Det här är viktiga besked för att bygga Sverige starkt och hållbart. Nya spår och vägar skapar jobb och framtidstro, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.  

Regeringen har beslutat om den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029. I planen fastställs bland annat investeringar och åtgärder med kostnader över 100 miljoner kronor som namngivna objekt. De infrastrukturobjekt som omfattas av regeringens beslut om byggstart är en del av den nationella infrastrukturplanen.

Beslut om byggstart innebär ett medgivande från regeringen att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenad för dessa projekt.