Nomad Digital blir helägt dotterbolag till Alstom

IT-företaget Nomad digitaliserar Öresundstrafiken. Foto: Öresundstrafiken

Alstom och Nomad delar en vision om att göra det digitala tåget till verklighet. Alstoms förvärv gör att Nomad kan påskynda förverkligandet av den visionen. Nomad levererar komplementära produkter och lösningar som kommer att hjälpa till att påskynda Alstoms egen utveckling av konceptet Digital Train.

 

Nomad Digital har tagit ett stort WiFi-kontrakt med operatörer i Danmark och Sverige. Nomad Digitals kontrakt är värt flera miljoner pund för att leverera en WiFi-lösning för 111 tåg.
 
Nomad Digital kommer att leverera en komplett WiFi-lösning och tillhandahålla underhålls- och driftstjänster till systemet. Detta kontrakt förlänger den redan befintliga relationen som Nomad har med DSB och tillför Öresundstrafiken som ny kund.