Utvidgningen av Chemnitz spårvagnsnät fortsätter

Östtyska staden Chemnitz nya spårvagn. Foto: Foto: Uwe Albert/CVAG

Tyska Chemnitz kollektivtrafikföretag MID Saxony Transport Authority (VMS) har lagt fram ett anbud för intresserade planeringskonsulter för utformningen den första 2,3 kilometer lång spårvägssektion av en planerad linje med beteckningen “Steg 4”, som förväntas bli 17 kilometer lång när den blir färdig..

Hela linjen från Chemnitz centrum till Limbach-Oberfrohna i nordväst kommer att planeras och byggas i fem faser.

Hela projektet, som beräknas vara klart 2030, till en kostnad av cirka 120 miljoner euro. Sträckans olika sektioner designas och byggs parallellt från och med 2025 och framåt.

Den första etappen innebär byggandet av 2,3 kilometer nya spår i stadens centrum. Detta inkluderar skapandet av en ringlinje runt stadens centrum med både nya och befintliga spår.

Byggandet ska påbörjas 2025 efter detaljerat konstruktions- och plangodkännande. Operatören VMS räknar med att kunna öppna sektionen 2027.

Spårvagnsnätet, som kallas för ”Chemnitzer Modell” har utökats i etapper sedan den första tidigare tunga järnvägslinjen mellan Chemnitz och Stollberg övergick till lättjärnvägsdrift år 2002 med hjälp av Variobahn LRV.