Trafikverket byter spår mellan Helsingborg och Teckomatorp

Trafikverket ska byta spår och växlar mellan Helsingborg och Teckomatorp hösten 2020. Foto: Trafikverket

Trafikverket förbereder inför spårbytet mellan Helsingborg och Teckomatorp hösten 2020.  För att Trafikverket ska kunna utföra arbetet hösten 2020 behöver man redan nu lokalisera och sänka ned befintliga kablar som ligger längs järnvägen, så att de inte riskerar att gå sönder under spårbytet. Maskinen som används i arbetet är som en stor dammsugare, som suger upp grus och sand för att hitta kablarna och sänka ned dem på ett skonsamt sätt.

Arbetena pågår kvälls - och nattid. Tågen ersätts av bussar under de förberedande arbetena samt under spår - och växelbytet 2020.

– Det är en svår ekvation att utföra den här typen av arbete utan störningar, men vi gör vad vi kan för att de ska bli så små som möjligt. Bullrande arbeten kommer att förekomma under arbetsperioden, men kommer inte att vara konstant då arbetsområdet flyttar sig längs med järnvägsområdet, säger Jonas Lycksell projektledare på Trafikverket.