JR East lanserar trådlös tågkontroll

Tågoperatören JR Easts tvåvagnståg vid Koumi Line i Japan. Foto: Wikipedia, kredit: Rs1421

East Japan Railway (JR East) planerar att införa ett trådlöst tågkontrollsystem med avancerad IKT-teknik på linjen Koumi.

På aktuella signalsystemet på 79 kilometer långa linjen mellan Kobuchizawa och Komoro, är det föraren som styr signalerna samtidigt som tågkontrollsystemet är baserat på spårkablar.

Det nuvarande systemet överför information i form av nödbromsinformation i enlighet med signalförhållandena från den markmonterade utrustningen.

Med det nya systemet ger tåget ett hastighetskontrollmönster genom att det överför signalförhållandena trådlöst. Tåget kontrollerar hela tiden sin egen hastighet, och om det överskrider hastighetsgränsen på en viss del av banan bromsar tåget automatiskt.

Det nya systemet använder digitala enheter som automatiskt styr signaler baserade på tågplaner. Därmed blir det möjligt att manövrera tåget med hjälp av trådlösa kommandon och förbättra driftsflexibiliteten.

Det nya trådlösa tågkontrollsystemet gör det möjligt för tåget och markutrustningen att utföra tvåvägs trådlös kommunikation, vilket minskar mängden av nödvändig spårutrustning.

JR East förväntar sig att detta kommer att förbättra signalernas funktion och tågkontrollsystemet som sådant och därmed förbättra säkerheten och tillförlitligheten.