Stadlers nya godslok Eurodual startar i Tyskland

Eurodual-lokomotivet, som kommer upp i hastigheter runt 120 km/h har en 7 megawatts effektvärde samtidigt som det använder 15/25kilowatts växelströmsdrivkraft plus en 2,8 megawatt stark dieselmotor av typ Caterpillar C175-16 EU Stage IIIB. Foto: Captrain

Captrains tyska dotterbolaget ITL har lanserat den första av fyra nya 6-axlade godslokomotiv av typ Eurodual, som tillverkades av Stadler Rail i Valencia..

EBA-godkännandet för loket tilldelades i mitten av februari 2020. Leverans av de tre andra enheterna förväntas ske senare.

Efter godkännandet påbörjade den första Eurodual-enheten som levererades till den tyska operatören HVLE av Stadler transporterna den 17 februari 2020.

HVLE har beställt 10 lokomotiv; de tre första har redan levererats och de andra sju förväntas bli levererade i början av 2021.

Leasingsföretaget ELP:s första Eurodual-lok kommer att användas av godsoperatören HHPI i Tyskland. Loken testas för närvarande i närheten av staden Braunschweig. Stadler har också bekräftat att ELP har beställt ytterligare 10 lok av typ Eurodual, vilket innebär att antalet beställda lok uppgår till 40.